Meny Stäng

Prenumerationsavgift och betalning

Aktuellt pris för Tjänsten framgår vid din beställning. Priser och avgifter anges inklusive moms. Notera att vissa rabatterade priser kan automatiskt övergå till ordinarie priser efter den period med rabatterat pris som anges vid beställningen. I övrigt har Huami Help rätt att ändra prenumerationsavgiften genom att meddela det i skälig tid innan ändringen träder i kraft.

Betalning av Tjänsten ska som regel göras i förskott. Exempelvis betalning via Nets, med faktura, kortbetalning eller autogiro. I vissa fall krävs emellertid att betalning sker på särskilt angivet sätt. Betalning ska ske inom den tid och i övrigt enligt villkoren som gäller för ditt valda betalsätt, vilket framgår vid din beställning.

Vid utebliven betalning har Huami Help rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen och begära ersättning för eventuella påminnelser och kostnader i samband med inkasso. En ny prenumeration får inte tecknas förrän tidigare skuld är registrerad som betald. För det fall betalning sker via betaltjänstlösningar som tillhandahålls av tredje part, t.ex. Nets, gäller sådan betaltjänstleverantörs särskilda villkor i tillägg till dessa villkor. Detta framgår i sådana fall i samband med ditt köp.

Särskilt om digital tjänst

Vårt mål är att Tjänsten alltid ska fungera tillfredsställande och vi kommer att göra vårt bästa för att de ska fungera på ett bra sätt för dig som användare. Vi garanterar dock inte att din tillgång till Tjänsten kommer att vara fri från fel eller avbrott. Tjänsten är anpassad för nyare versioner av webbläsare och operativsystem. Vi kan inte garantera att det inte uppstår problem eller fel vid användande av äldre versioner av sådana program. Observera att javascript och cookies måste vara aktiverat i din webbläsare för att du ska få ut full funktionalitet av Tjänsten.

Allmänna villkor för prenumeration

Dessa prenumerationsvillkor (“Villkoren”) reglerar din prenumeration och gäller mellan dig (“du”, “kunden”) och Huami Help AB, org.nr. 556916-4477, (“vi” eller “oss”).

Prenumerationen tillhandahålls av Huami Help AB som äger sajten målvikt.nu

Dessa villkor utgör Allmänna villkor för prenumeration av tjänsten. 

Villkoren gäller när du tar del av målvikt.nu tjänst, via dess webbplats. 

För att få tillgång till tjänsten behövs det skapas ett Användarkonto, där du får ett personligt användarnamn och lösenord. Du kan använda användarnamn och lösenord för att logga in på målvikt.nu. Du ansvarar för att ingen obehörig får tillgång till uppgifterna. Du ansvarar även för all användning av Tjänsterna som sker med ditt användarnamn och lösenord. Din prenumeration är personlig och skall ej delas med någon annan. Misstänker du att detta har skett eller att någon kommit över dina uppgifter så kontakta oss omgående.

För att ingå avtal om Tjänsten måste du vara minst 18 år. Är du under 18 år krävs förälders eller annan förmyndares godkännande.

Kundens uppsägning

Uppsägning av en prenumeration kan ske antingen via Nets eller genom att kontaktformuläret som finns här.
Kontaktuppgifter till vår kundservice hittar du här.

Utebliven betalning godtas inte som uppsägning. Vid utebliven betalning förbehåller vi oss rätten att fakturera dig för eventuella betalningspåminnelser, inkassokostnader och dröjsmålsränta enligt lag.

Uppsägning av tillsvidareprenumeration

Uppsägning av en tillsvidareprenumeration ska ske innan innevarande betalningsperiod löper ut dvs månadsbasis beroende på när ditt abonnemang startade.. För tjänsten gäller uppsägning 14 (fjorton) dagar före betalningsperiodens slut.

Huami Help AB uppsägning

Huami Help har rätt att säga upp din prenumeration med 30 dagars varsel. Eventuell prenumerationsavgift som betalats i förskott för Tjänsterna kommer då att återbetalas till dig. Huami Help har vidare rätt att omedelbart och utan föregående meddelande säga upp eller stänga av din tillgång till Tjänsterna om du väsentligen eller vid upprepade tillfällen bryter mot bestämmelserna i t.ex. vårt community.

Ångerrätt

Om du tecknar en prenumeration som så har du rätt att ångra ditt köp. Du ska då meddela oss inom 14 dagar från det att du erhållit användarnamn och lösenord. Du kan utnyttja din ångerrätt genom att kontakta vår kundservice t.ex. via mejl eller telefon. Efter ångertiden gått ut så övergår prenumerationen till ett tillsvidareprenumeration.

Utebliven betalning godtas inte som utnyttjande av ångerrätt. Huami Help förbehåller sig rätten att debitera dig för den tid du har använt Tjänsten.